Firma Unilogo International informuje, że z dn. 20.07.2016 podpisała umowę o dofinansowanie projektu:

„Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej”,

w ramach Działania 1:1 Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałania 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.