Unilogo Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt badawczo – rozwojowy pt. „Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rezultatem przedmiotowego projektu będzie zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej oraz chemicznej charakteryzująca się innowacyjnością proponowanych rozwiązań.

Kluczowym celem projektu jest wprowadzenie na rynek kompleksowej zrobotyzowanej linii konfekcjonującej produkty z branży kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej, oferującej rozwiązania dotąd nieobecne na rynku światowym.

Wartość projektu: 20 647 898,80 zł

Wartość dofinansowania: 10 337 449,40 zł