Odpowiednie zarządzanie produkcją to ogromne wyzwanie, przed którym stoi każda firma zajmująca się wytwarzaniem własnych produktów. Na czym polega zarządzanie produkcją i jak robić to właściwie?

Spis treści:

Czym jest zarządzanie procesami produkcji?

Aby wiedzieć, jak dobrze zarządzać produkcją, należy najpierw dokładnie zrozumieć, czym jest i na czym polega efektywne zarządzanie produkcją. Sama produkcja jest procesem wytwarzania konkretnych towarów w celu ich sprzedaży i wygenerowania zysku.

Na zarządzanie produkcją składają się cztery podstawowe etapy: planowanie, uporządkowanie, kierowanie oraz kontrolowanie. Każdy z tych etapów ma prowadzić do możliwie jak najbardziej efektywnego wytwarzania gotowych wyrobów. Co to znaczy efektywnego? Chodzi tu przede wszystkim o produkcję towarów zgodnie z założoną specyfikacją, w założonym terminie oraz ilości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wytwarzania.

Za efektywność procesów produkcyjnych odpowiada kierownictwo produkcji. To właśnie na tych osobach spoczywa odpowiedzialność za właściwe zaprojektowanie produkcji, procesów kontroli jakości oraz właściwe zorganizowanie pracy całego personelu biorącego udział w wytwarzaniu danego wyrobu.

Metody oraz zasady zarządzania produkcją

W większości wypadków kierownictwo do zarządzania produkcją wykorzystuje wypracowane na podstawie wielu lat doświadczeń specjalne metody zarządzania produkcją. Wybór odpowiedniego sposobu uzależniony jest w dużej mierze od tego, z jakim rodzajem produkcji oraz produktu mamy do czynienia. Metody stosowane w dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wielkoseryjną niekoniecznie sprawdzą się w przypadku mniejszych firm.

Jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania jest tzw. Lean Manufacturing. Na czym on polega? Jego podstawowym założeniem jest jak największe ograniczenie marnotrawstwa oraz wykonywania zbędnych zadań w obrębie całego procesu produkcyjnego. Jednocześnie system ten kładzie oczywiście nacisk na jak najwyższą jakość produkowanych wyrobów. Lean Manufacturing wykorzystuje się obecnie głównie w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, ale również wśród dostawców oprogramowania.

Innym przykładem metody zarządzania produkcją jest system Kanban. Opiera się on głównie na sygnałach wizualnych i zarządzania z ich pomocą. Zakłada on całkowite wyeliminowanie nadprodukcji i wytwarzanie produktów wyłącznie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Dzięki temu można w wyraźny sposób zredukować liczbę przechowywanych zapasów. Pozwala to na zredukowanie kosztów związanych z produkcją dzięki zmniejszeniu wydatków związanych z magazynowaniem.

System Kanban do zarządzania produkcją wykorzystuje specjalną tablicę, która w swojej tradycyjnej formie, podzielona jest na trzy kolumny: do zrobienia, w trakcie oraz gotowe. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz charakteru produkcji tabelę można rozszerzać o kolejne kolumny.

Inna metoda, która ułatwia efektywne zarządzanie produkcją nosi nazwę MRP, czyli Material Reqirements Planning, co można przetłumaczyć jako Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego. Zakłada ona planowanie i kontrolowanie produkcji oraz zarządzanie zapasami danej firmy. Najczęściej MRP realizowane jest w przez specjalne oprogramowanie służące do zarządzania produkcją.

Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego ma zapewniać ciągłą dostępność wszystkich surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu ich najmniejszego, dopuszczalnego stanu. Mówiąc krótko, system ten ma zapewnić bezpieczne i stabilne funkcjonowanie produkcji w oparciu o harmonogramy dostaw i zakupów.

Ostatnia metoda, która wprowadza zasady zarządzania produkcją to tzw. benchmarking. Polega ona na analizowaniu metod zarządzania stosowanych przez konkurencję i najlepsze firmy na rynku i wykorzystywanie ich do doskonalenia własnego procesu produkcyjnego. Nie polega ona rzecz jasna na dosłownym kopiowaniu rozwiązań stosowanych przez inne firmy.

Kluczowa jest w niej znajomość realiów panujących w firmie, która pozwoli wybrać metody zarządzania produkcją, które w istotny sposób wpłyną na jej jakość. Ważne jest również ciągłe analizowanie rynku oraz rozwiązań stosowanych przez konkurencję. Raz wybrana metoda zarządzania niekoniecznie musi się ciągle sprawdzać, dlatego warto nieustannie poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań.

Zarządzanie produkcją – najczęstsze błędy

Podobnie, jak większość etapów procesu produkcji, również zarządzanie obarczone jest ryzykiem błędu. Jednym z najbardziej powszechnych jest brak opisu technologii produkcji lub wykorzystywanie niedokładnego opisu. Dobry opis powinien składać się z listy materiałów oraz listy operacji technologicznych. Aby przygotować go właściwie, konieczne jest wykorzystywanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na pobieranie danych bezpośrednio z maszyn i stanowisk. Na ich podstawie możliwe jest sporządzenie odpowiedniego opisu.

Kolejnym błędem popełnianym często tam, gdzie wprowadzone zostało zarządzanie procesami produkcji, jest chaotyczne planowanie zaopatrzenia. Niejednokrotnie wynika on z braku odpowiednich narzędzi do takiego planowania. Mimo że arkusze kalkulacyjne mają duże możliwości, to jednak w ich przypadku zbieranie danych z wielu różnych źródeł bywa problematyczne i może być źródłem błędów w planowaniu produkcji.

Bardzo często firmy nie tworzą też od razu całego planu produkcji uwzględniającego dostępną technologię, zasoby oraz dane pochodzące z procesu wytwarzania. Tylko stworzenie kompletnego planu zawierającego wszystkie wymienione wyżej elementy pozwala na dokładne i rzetelne zarządzanie procesem produkcyjnym. Planowanie nie może zostać oparte o nierealne założenia i skrzywiony obraz rzeczywistości, a o rzeczywiste dane i powstałe na ich podstawie wyliczenia.

Zasady GMP w produkcji kosmetyków. Podsumowanie

Główną rolą i zadaniem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, którą się zajmuje, jest generowanie zysków. Aby możliwe było osiągnięcie tego celu, ważne jest, aby dostarczać do klientów najwyższej jakości produkty, wykonane możliwie jak najniższym kosztem. Może się to udać wyłącznie wtedy, gdy cały proces produkcyjny jest odpowiednio zaplanowany i zarządzany.

Przedstawione w tym tekście metody zarządzania produkcją pozwalają na jej zoptymalizowanie, dzięki czemu cały proces staje się bardziej efektywny i wydajny. Należy jednak pamiętać o tym, że wybór odpowiedniego rozwiązania z zakresu zarządzania produkcją nie jest łatwy i powinien być ściśle związany z rodzajem produkcji, którą zajmuje się dana firma.

Jeżeli poszukujesz maszyn, które ułatwią zarządzanie produkcją na terenie Twojego zakładu, to zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą firmy Unilogo. Za pomocą formularza kontaktowego możesz w szybki i łatwy sposób skontaktować się z zespołem naszych ekspertów, którzy pomogą Ci w wyborze rozwiązania najlepszego dla Twojej firmy.