Dozowanie to ważna część procesu produkcyjnego w wielu branżach m.in. kosmetycznej i chemicznej. Proces ten powinien być szybki i dokładny tak, by w opakowaniu danego produktu znalazła się dokładnie taka ilość, jaką zadeklarowano na opakowaniu. W odpowiednim dozowaniu płynów ważną rolę odgrywają przepływomierze elektromagnetyczne.

Spis treści:

Czym jest przepływomierz magnetyczny?

Przepływomierz elektromagnetyczny, jak sama nazwa wskazuje, służy do pomiaru przepływu cieczy przewodzących prąd elektryczny. Mogą również mierzyć przepływ w przypadku mieszanin i pulp. Medium, którego przepływ jest aktualnie mierzony, może być zarówno czyste, jak i zanieczyszczone oraz obojętne lub agresywne chemicznie. Przepływomierz elektromagnetyczny mierzy przepływ płynu łącznie ze znajdującymi się w nim zanieczyszczeniami.

Aby zastosowanie przepływomierza tego typu było możliwe, mierzonym medium musi być ciecz przewodząca lub inne medium, przez które może płynąć prąd elektryczny. Dla przepływomierzy magnetycznych w wykonaniu standardowym przewodność powinna być większa niż 5 µS/cm.

Ograniczenie możliwości pomiaru przepływu cieczy do substancji przewodzących jest jedną z niewielu wad przepływomierzy elektromagnetycznych. Z tego powodu nie można ich wykorzystywać np. do pomiaru objętościowego natężenia przepływu cieczy dielektrycznych lub przy transporcie ropy naftowej.

Przepływomierz elektromagnetyczny posiadają jednak również wiele zalet w porównaniu do tradycyjnego przepływomierza objętościowego. Urządzenia pomiarowe tego typu nie wywołują zmniejszenia ciśnienia mierzonego medium. Nie posiadają też żadnych części ruchomych, co w znaczącym stopniu wpływa na ich niezawodność.

Jaka dokładnie jest zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego? Wykorzystuje on do pomiaru przepływu płynu prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Mówi ono o tym, że w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym, indukowana jest siła elektromagnetyczna proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego i prędkości ruchu przewodnika. Przewodnikiem w tym wypadku jest rzecz jasna ciecz przewodząca.

Przepływomierz magnetyczny składa się z izolowanej elektrycznie rury pomiarowej, cewek generujących pole magnetyczne oraz elektrod, które służą do pomiaru różnicy potencjałów. Dzięki polu magnetycznemu, wytwarzanemu z wykorzystaniem prądu stałego o zmiennej biegunowości, pomiar przepływu płynu jest całkowicie niezależny od jego właściwości.

Przepływomierze elektromagnetyczne mogą być zasilane przy użyciu niewielkiej ilości energii. Mogą też mierzyć przepływ zarówno o bardzo małym, jak i bardzo dużym natężeniu. Dodatkowo pomiar średniej prędkości przepływu może odbywać się w obu kierunkach.

Wykorzystanie przepływomierzy magnetycznych w liniach dozowania

W wielu gałęziach przemysłu panuje obecnie trend, który polega na zwiększeniu ilości danych na temat procesu produkcyjnego. Chodzi tu o takie informacje jak np. pomiar prędkości cieczy, jej lepkości oraz wielu innych parametrów. Dodatkowo nieustannie kładzie się nacisk na podniesienie wydajności i dokładności produkcji.

Trendy te nie omijają również branż, które szeroko wykorzystują urządzenia do dozowania. Mowa tu m.in. o przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym. Wraz z rozwojem urządzeń dozujących, wzrosła potrzeba szybszego i dokładniejszego monitorowania przepływu dozowanych substancji. Odpowiedzią na te wymagania jest właśnie przepływomierz elektromagnetyczny, dzięki któremu możliwe jest jeszcze dokładniejsze dozowanie produktu do opakowań jednostkowych.

W starszych urządzeniach dozujących, do określenia wymiernej prędkości przepływu, a co za tym idzie dokładnej dawki produktu, wykorzystywano technologię pomiaru mechanicznego lub wagowego. Rozwiązania te są jednak stosunkowo drogie i nie dają takiej swobody pomiaru jak przepływomierze elektromagnetyczne. Z tego powodu to właśnie one w ostatnich latach stały się technologią preferowaną do określania odpowiedniego dawkowania dozowanych substancji.

Przepływomierze magnetyczne wykorzystywane są m.in. w liniach dozujących produkowanych przez firmę Unilogo. Obsługują one szeroki zakres produktów płynnych występujących np. w branży kosmetycznej, spożywczej oraz farmaceutycznej. Linie dozujące Unilogo są przystosowane do dozowania wielu substancji o różnych poziomach gęstości i lepkości. W zależności od wybranego rozwiązania, za dozowanie odpowiedniej dawki produktu odpowiadają przepływomierze elektromagnetyczne, masowe lub odbywa się ono przy użyciu metody objętościowej wykorzystującej do dozowania tłoki.

Zalety przepływomierzy magnetycznych

Jakie zalety względem konwencjonalnych rozwiązań posiadają przepływomierz elektromagnetyczny? Jego główną przewagą jest prostota konstrukcji. Dzięki wyeliminowaniu jakichkolwiek elementów ruchomych przepływomierz elektromagnetyczny cechuje się bardzo wysoką niezawodnością.

Przepływomierze elektromagnetyczne sprawdzą się doskonale wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar przepływu płynu w środowisku korozyjnym. Umożliwiają one również przeprowadzenie pomiarów cieczy chemicznie aktywnych o odczynie kwasowym lub zasadowym.

Wyniki pomiaru przeprowadzonego przez przepływomierz elektromagnetyczny nie są w żaden sposób uzależnione od temperatury, ciśnienia, gęstości i lepkości badanego medium. Dzięki temu pomiar obarczony jest mniejszym ryzykiem błędu.

Ze względu na swoją konstrukcję pozbawioną przewężeń, przepływomierz elektromagnetyczny nie generuje strat ciśnienia w układzie hydraulicznym, dzięki czemu nie wprowadza on zaburzeń do strumienia mierzonego medium.

Przepływomierze elektromagnetyczne posiadają również bardzo wysoki współczynnik turndown, który oznacza jego dokładność w przypadku pomiaru przepływu mniejszego niż jego pełen zakres pomiarowy. W przypadku tych urządzeń współczynnik turndown wynosi zwykle około 40:1, co oznacza, że są one w stanie w sposób dokładny mierzyć przepływ o natężeniu równym 1/40 ich maksymalnego zakresu pomiarowego.

Przepływomierze magnetyczne – podsumowanie

Przepływomierz elektromagnetyczny to sprzęt pomiarowy, który coraz częściej wykorzystywany jest przy budowie linii dozujących. Dzięki niemu dozowanie staje się szybsze i dokładniejsze. Wpływ na to ma m.in. wysoka dokładność samego przepływomierza, jak i to, że na jego wskazania w żaden sposób nie wpływa temperatura, gęstość, lepkość ani ciśnienie mierzonego medium. Brak ruchomych części przekłada się z kolei na jego bezawaryjność i brak konieczność dodatkowej obsługi.

Jeżeli rozważasz aktualnie zakup linii dozującej, to zachęcamy Cię do skontaktowania się z firmą Unilogo za pomocą formularza kontaktowego, który możesz znaleźć na naszej stronie. Zapewniamy, że nasz zespół doświadczonych inżynierów dołoży wszelkich starań, by opracować i przedstawić rozwiązanie idealne dla Twojej firmy.