Hasło przemysł 4.0 od kilku lat używane jest często w kontekście usprawnień w produkcji i nowoczesnego prowadzenia biznesu związanego z wytwarzaniem. Czym jest 4.0 i w jaki sposób wpływa na procesy wytwarzania?


Spis treści:

Czym jest 4.0?

Pojęcie przemysłu 4.0 związane jest z tzw. czwartą rewolucją przemysłową. Zakłada ona wprowadzenie systemów komunikacji pomiędzy urządzeniami przemysłowymi, które mają na celu zbieranie danych. Dane te mają umożliwić optymalizację procesów wytwarzania i szeroko pojętej produkcji.

Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w drugiej połowie XVIII wieku i wiązała się z mechanizacją produkcji i wprowadzeniem maszyny parowej. W trakcie drugiej rewolucji przemysłowej, przypadającej na przełom XIX i XX wieku, nastąpiła elektryfikacja oraz wprowadzenie produkcji seryjnej.  Z kolei trzecia rewolucja przemysłowa to transformacja cyfrowa i postępująca automatyzacja produkcji z wykorzystaniem komputerów.

Z kolei czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się, tak jak wspomnieliśmy, ze stworzeniem całego ekosystemu łączącego ze sobą systemy cyber-fizyczne, systemy IT, pracowników produkcji oraz kadrę kierowniczą danego przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem takiego ekosystemu ma być umożliwienie swobodnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi jego elementami.

Tego typu sieć powiązań tworzy się za pomocą internetu oraz innych rozwiązań informatycznych. Dzięki nim możliwe jest magazynowanie, przetwarzanie i analizowanie danych na bieżąco. Taka smart produkcja umożliwia natychmiastowe reagowanie na wszelkiego rodzaju odchyłki i nieprawidłowości, które zostaną wykryte dzięki analizie danych. Przemysł 4.0 pozwala na ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego, podnoszenie wydajności a co za tym idzie zwiększenie czerpanych z produkcji zysków.

Jak działa przemysł 4.0?

Pokrótce przedstawiliśmy już, czym jest 4.0. Teraz czas wyjaśnić, jak technologia 4.0 działa w praktyce i jaki jest zakres czwartej rewolucji przemysłowej. Rozwiązania związane z transformacją cyfrową sięgają daleko poza samą fabrykę i obejmują praktycznie wszystkie systemy i procesy zachodzące w danej firmie.

Przemysł 4.0 wkracza nie tylko w samą produkcję, ale obejmuje cały łańcuch działań danego przedsiębiorstwa, mający doprowadzić do dostarczenia produktu na rynek, a więc w konsekwencji do uzyskania przez firmę zysku. Z tego powodu nowoczesne rozwiązania, takie jak np. sztuczna inteligencja czy chmura obliczeniowa wykorzystywane są również na etapie zamawiania surowców, magazynowania oraz dystrybucji gotowego produktu.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu np. z laboratorium lub kontrolą jakości, produkcja smart może zostać wstrzymana niemalże natychmiast po przeanalizowaniu danych i wykryciu wad w produkcie. Dzięki temu producent nie tylko oszczędza czas i pieniądze, ale również unika konsekwencji wizerunkowych, związanych z wprowadzeniem na rynek wadliwych sztuk produktu.

Nawet jeżeli wada zostanie wykryta na późniejszym etapie, czyli np. w trakcie magazynowania lub dystrybucji, to dzięki zaawansowanej technologii 4.0 możliwe będzie błyskawiczne namierzenie partii produktów z niezgodnościami i błyskawiczne wycofanie ich z magazynu zakładu lub klienta. Połączenie produkcji z systemami logistycznymi jest szczególnie ważne w branżach, w których niezwykle ważny jest czas reakcji na wykrycie wad.

Błyskawiczne reagowanie na dane z produkcji oraz sterowanie systemami cyber-fizycznymi, możliwe jest właśnie dzięki swobodnemu przepływowi informacji pomiędzy wszystkimi elementami ekosystemu. Dzięki sztucznej inteligencji i chmurze obliczeniowej, w oparciu o dane spływające z każdego etapu procesu produkcyjnego tworzone są np. alerty o możliwych brakach magazynowych, co w znaczący sposób ułatwia planowanie produkcji i pozwala na utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw.

Swobodny przepływ informacji umożliwia również pracownikom produkcji szybki dostęp do danych spływających z poszczególnych oraz możliwość błyskawicznego reagowania na pierwsze, nawet najmniejsze symptomy awarii. W ten sposób, dzięki rozwiązaniom przemysłu 4.0, systemy cyber-fizyczne są zawsze gotowe do działania i utrzymywane w optymalnej kondycji. Przekłada się to na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, która z kolei skutkuje przestojem, co w filozofii lean rozpatrywane jest jako strata.

Przemysł 4.0 – korzyści

Poznałeś już, czym jest 4.0 oraz znaczenie 4.0 w przemyśle. Na pewno zastanawiasz się teraz, które branże mogą skorzystać z dobrodziejstw czwartej rewolucji przemysłowej? Pojęcie przemysłu 4.0 jest na tyle szerokie i elastyczne, że można je dopasować do potrzeb i wymagań praktycznie każdej branży związanej z produkcją i nie tylko.

Dobrym przykładem branży, która garściami czerpie z przemysłu 4.0 jest branża automotive. Mało która inna dziedzina przemysłu dąży do optymalizacji produkcji i zapewnienia jej ciągłości co właśnie automotive. Ze względu na skalę produkcji każdy, nawet najmniejszy przestój maszyn generuje ogromne straty. Dlatego właśnie producenci samochodów stosują rozwiązania, mające uchronić ich przed przerwami w produkcji.

To, jaki efekt chce uzyskać dana firma, uzależnione jest od odpowiedniego doboru algorytmów, które będą w stanie sprostać postawionym przed nimi wymaganiom. Ich wybór powinien być solidnie przemyślany i poddany analizie, ponieważ to właśnie one będą stanowić podstawę do wprowadzenia rozwiązań przemysłu 4.0 w danej firmie. Będą one również wpływać na sposób optymalizacji wszystkich wewnętrznych procesów, niezależnie od tego, w jakiej branży działa producent.

Gdy w 2011 roku przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przemysłu 4.0, wiele osób obawiało się tego, że czwarta rewolucja przemysłowa spowoduje masowe zwolnienia i utratę miejsc pracy. Były to jednak niesłuszne obawy, a wykwalifikowany personel nadal pozostaje niezbędnym czynnikiem, który pozwoli firmie czerpać korzyści z wprowadzenia produkcji smart.

Przemysł 4.0 – podsumowanie

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu wiesz już, czym jest 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa zakłada dalszą cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych, ale nie tylko. Podstawowym założeniem, jakie ma przemysł 4.0, jest budowanie całego ekosystemu, którego elementami są maszyny produkcyjne, pracownicy oraz kierownictwo i umożliwienie szybkiej wymiany, zbierania i analizowania danych pochodzących z elementów systemu.

Szybka wymiana informacji ma umożliwić stałe doskonalenie wszystkich etapów procesu produkcyjnego. Dzięki niej możliwe jest np. błyskawiczne wyłapanie wadliwych produktów i chwilowe wstrzymanie produkcji, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem nowoczesnych maszyn, zbudowanych zgodnie z założeniami przemysłu 4.0, to zapraszamy Cię do skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie. Nasi eksperci z pewnością rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości i pomogą w wyborze najlepszego dla Twojej firmy rozwiązania.