Proces produkcji kosmetyków jest niezwykle skomplikowany. Wymaga on od firmy wytwarzającej kosmetyki nie tylko wykorzystania odpowiedniej technologii, ale również spełnienia wielu wymogów prawnych.

Spis treści:

Planowanie i logistyka produkcji kosmetyków

Pierwszym etapem procesu produkcyjnego kosmetyków jest rzecz jasna opracowanie odpowiedniej receptury danego specyfiku. Opracowany skład musi być rzecz jasna nie tylko skuteczny, ale również bezpieczny dla osób, które mają korzystać z kosmetyku.

Kolejnym etapem, do którego powinna przystąpić firma produkująca kosmetyki, jest zaprojektowanie odpowiedniego opakowania i etykiety. Wybór rodzaju pojemnika jest rzecz jasna uzależniony od tego, do jakiej grupy produktów kosmetycznych należy dany specyfik, ponieważ opakowanie musi mu zapewnić odpowiednią ochronę i szczelność.

Kolejnym krokiem w planowaniu procesu produkcyjnego kosmetyku, który powinna wykonać firma produkująca kosmetyki, jest wykonanie odpowiednich badań, które potwierdzą, że stosowanie specyfiku jest bezpieczne. Mowa tu m.in. o badaniach dermatologicznych i aplikacyjnych. Na podstawie opracowanego wcześniej składu i opakowania, kosmetykom nadaje się termin ważności.

Następnym krokiem w planowaniu procesu produkcyjnego produktów kosmetycznych, jest zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw surowców potrzebnych do wytwarzania danego specyfiku. Nawet najlepsza i najnowocześniejsza linia kosmetyczna będzie bezużyteczna bez odpowiednich materiałów niezbędnych do produkcji.

Niemniej ważne dla procesu produkcyjnego jest odpowiednie zaplanowanie tego, w jaki sposób magazynowane i transportowane będą gotowe wyroby. Przepisy dotyczące przechowywania i transportu produktów tego typu są bardzo rygorystyczne, dlatego każda firma produkująca kosmetyki powinna zapoznać się z nimi już na wczesnym etapie planowania procesu produkcyjnego kosmetyku.

W kwestii magazynowania gotowych wyrobów procesu produkcyjnego przemysł kosmetyczny stosuje najczęściej zasadę zarządzania towarem FEFO (First Expired First Out). Jak wskazuje rozwinięcie tego skrótu, polega ono na takim zarządzaniu magazynem, by w pierwszej kolejności opuszczały go produkty, których termin ważności jest najkrótszy. Dlatego niezwykle ważne jest takie zaplanowanie magazynu, by zapewniał on swobodny dostęp do każdej partii składowanych wyrobów oraz zapewniał łatwą kontrolę dat ważności produktów kosmetycznych.

Duży wpływ na jakość kosmetyków oraz to, jak długo będą one przydatne do użycia, mają warunki, w jakich są przechowywane. Mowa tu zwłaszcza o odpowiedniej wilgotności, temperaturze i promieniowaniu UV.

Wytwarzanie masy kosmetycznej

Po odpowiednim zaplanowaniu procesu produkcyjnego oraz spełnieniu wszystkich wymagań prawnych dotyczących zarówno samego kosmetyku, jak i jego składowania czy transportu, jednostka produkująca kosmetyki może przystąpić do kolejnego etapu procesu produkcyjnego kosmetyków, jakim jest wytwarzanie masy kosmetycznej.

Również na tym etapie, konieczne jest spełnienie wielu rozmaitych wymagań dotyczących procesu produkcyjnego kosmetyku. Chodzi tu przede wszystkim o zachowanie odpowiedniego standardu czystości pomieszczeń, w których ma miejsce wytwarzanie masy kosmetycznej. W pomieszczeniach wyznaczane są specjalne strefy czyste, do których wstęp mają tylko osoby odpowiednio przeszkolone i wyposażone w odzież sprawdzoną pod kątem czystości.

Każda firma produkująca kosmetyki przygotowuje specjalne plany higieniczne, które określają dopuszczalne limity oraz algorytmy postępowania na wypadek ich przekroczenia.

Za wytwarzanie masy kosmetycznej w linii kosmetycznej odpowiadają specjalne urządzenia zwane mieszalnikami. Przemysł kosmetyczny wykorzystuje różnego rodzaju mieszalniki w zależności od ich przeznaczenia i wielkości procesu produkcyjnego kosmetyku.

Najprostsze mieszalniki, które można znaleźć w linii kosmetycznej to mieszalniki bezciśnieniowe, wyposażone w jedno, centralne mieszadło. Najbardziej skomplikowane są mieszalniki homogenizujące, które wyposażone są w cały zespół mieszadeł oraz zaawansowane sterowanie.

Cechą wspólną każdego mieszalnika wykorzystywanego w procesie produkcyjnym, niezależnie od rodzaju jego konstrukcji, powinna być możliwość łatwego wyczyszczenia zarówno mieszadła, jak i zbiornika, ponieważ każda jednostka produkująca kosmetyki musi spełniać standardy czystości nie tylko pomieszczeń, ale również urządzeń.

Konfekcjonowanie kosmetyków, czyli ostatni etap produkcji

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego kosmetyków, jest ich konfekcjonowanie. Co kryje się pod tym hasłem? Chodzi rzecz jasna o pakowanie gotowego wyrobu do opakowań jednostkowych, takich jak butelki, słoiki czy flakony. Proces ten obejmuje również etykietowanie opakowań. Urządzenia do konfekcjonowania, takie jak nalewarki, zakręcarki i etykieciarki są jednymi z ostatnich w każdej linii kosmetycznej.

Również ten etap procesu produkcyjnego musi spełniać ścisłe wymogi dotyczące czystości i higieny. Z tego powodu, producenci maszyn do konfekcjonowania muszą przy projektowaniu swoich urządzeń pamiętać o tym, by maszyny były nie tylko funkcjonalne i niezawodne, ale również łatwe w czyszczeniu i odporne na różnego rodzaju środki służące do dezynfekcji linii kosmetycznej.

Na etapie konfekcjonowania przeprowadzana jest też zwykle kontrola jakości. Opakowania sprawdzane są pod kątem m.in. odpowiedniego napełnienia, dokładności zamknięcia, poprawnego umieszczenia etykiety oraz jakości nadruku znajdującego się na niej.

Proces produkcji kosmetyków – podsumowanie

Każda firma produkująca kosmetyki musi być świadoma tego, że opracowanie receptury produktu to zaledwie początek długiej drogi, którą jest planowanie procesu produkcyjnego. Przed wprowadzeniem do sprzedaży należy zaprojektować odpowiednie opakowanie produktu, a on sam musi przejść szereg badań, które mają potwierdzić, że jest on bezpieczny w użytku. Ważna jest również kontrola jakości, która potwierdzi, że skład gotowego kosmetyku jest zgodny z jego pierwotną recepturą.

Przy planowaniu procesu produkcyjnego kosmetyków, pamiętać należy o wcześniejszym zapewnieniu dostaw surowców potrzebnych do produkcji. Należy również spełnić szereg wymagań dotyczących bezpiecznego przechowywania i transportu gotowych wyrobów. Na etapie wytwarzania masy kosmetycznej i późniejszego pakowania do opakowań jednostkowych trzeba przywiązywać szczególną uwagę do rygorystycznych wymagań czystości procesu produkcyjnego, które musi spełnić każda firma produkująca kosmetyki.

Jeżeli szukasz producenta maszyn służących do konfekcjonowania produktów kosmetycznych, to zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony Unilogo.com.pl i zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z formularza kontaktowego. Zapewniamy, że nasi eksperci pomogą Ci w wybraniu rozwiązania, które spełni wszystkie Twoje potrzeby.