Niezbędnym elementem każdej zautomatyzowanej linii rozlewniczej jest zakręcarka. Jest to maszyna, która jest w stanie w sposób szybki i dokładny przeprowadzić proces zakręcania butelek, słoików i innych rodzajów zamykanych opakowań.

Spis treści:

Automatyczne zakręcarki – charakterystyka

Zakręcarki można obecnie spotkać w każdej linii produkcyjnej, której zadaniem jest rozlewanie produktów do opakowań jednostkowych. Są to bardzo szybkie maszyny, które pracują z wysokimi wydajnościami, dlatego, o ile ich rola i ogólna zasada działania jest raczej oczywista, to już dokładny przebieg procesu zakręcania może nie być tak jasny. Dlatego na samym początku przedstawimy pokrótce jak on wygląda, oraz co wchodzi w skład oprzyrządowania zakręcarki.

Samo zamykanie opakowania ma miejsce zaraz po jego napełnieniu. Do maszyny trafiają otwarte pojemniki z produktem, a opuszczają ją szczelnie zamknięte. W niektórych przypadkach zakręcarka plombuje też opakowanie w taki sposób, by klient końcowy miał pewność co do tego, że nikt nie ingerował w zawartość pojemnika po opuszczeniu przez niego linii produkcyjnej. Zabieg ten stosowany jest szeroko np. w przemyśle farmaceutycznym.

Aby możliwe było zamknięcie opakowania za pomocą zakręcanego zamknięcia, najpierw musi być ono w jakiś sposób dostarczone do pojemnika. Odpowiedzialny za to jest system podawania zamknięcia. W zależności od typu zakręcarki oraz rodzaju opakowania i jego zamknięcia, producenci maszyn wykorzystują do zrealizowania tego zadania dwa różne systemy.

Pierwszy z nich to tzw. system pick off. Nakrętki dostarczane są w nim do miejsca dokręcenia za pomocą precyzyjnego zsypu, który dozuje kolejne zamknięcia, które są „zabierane” przez kolejne pojemniki, które przejeżdżają pod zsuwnią na transporterze. Stosuje się go głównie w zakręcarkach obrotowych oraz liniowych.

Drugie rozwiązanie to system pick and place, którego zasada działania opiera się o ramię robota albo manipulator działający w dwóch lub trzech osiach. Na robocie lub manipulatorze zamontowany jest chwytak, który pobiera zamknięcia z zasobnika i następnie umieszcza je na opakowaniach. System ten jest na tyle wszechstronny, że można go stosować w przypadku wielu rodzajów zamknięć i opakowań.

Po tym, jak zamknięcie zostaje umieszczone na pojemniku, maszyna przystępuje do właściwej części procesu, czyli zakręcania. Oprzyrządowanie zakręcarki uszczelnia połączenie pomiędzy opakowaniem a zakrętką. To jakiego rodzaju mechanizm jest do tego wykorzystywane, zależy od rodzaju maszyny, ponieważ różne zakręcarki wykorzystują różne systemy dokręcające. Biorąc pod uwagę np. zakręcanie butelek i zakrętek z gwintem, zakręcarka musi jednocześnie wywierać nacisk na nakrętkę i obracać nią tak, by uszczelnić opakowanie.

Rodzaje zakręcarek

Najpopularniejszą odmianą zakręcarki jest zakręcarka z głowicą dokręcającą. W momencie, którym opakowanie pojawi się w odpowiednim miejscu, oprzyrządowanie zakręcarki obniża się i dokręca zamknięcie do butelki, używając do tego momentu obrotowego przenoszonego przez głowicę.

Maszyny zakręcające tego typu sprawdzają się zarówno w dużych zakładach, jak i przy produkcji małoseryjnej. Urządzenia z głowicami dokręcającymi występują zarówno jako zakręcarki automatyczne, jak i półautomatyczne lub ręczne. W przypadku maszyny półautomatycznej to operator umieszcza na pojemniku zamknięcie, które następnie jest dokręcane przez maszynę. Najczęściej są to maszyny o ruchu ciągłym produktu, co znaczy, że nie jest on zatrzymywany w momencie dokręcania zamknięcia, a głowica nakręca zakrętkę „w locie”

Innym popularnym rodzajem urządzeń zakręcających są zakręcarki wrzecionowe. Wykorzystują one do dokręcania zamknięć specjalne zestawy krążków, z których część jest napędzana. W momencie, w którym opakowanie pojawi się we właściwym miejscu, krążki są dociskane do zamknięcia i w ten sposób następuje uszczelnienie pojemnika. Urządzenia tego typu, to sprzęt do ruchu przerywanego, co znaczy, że na czas dokręcania opakowanie jest zatrzymywane na linii na krótką chwilę.

Zakręcarki – przykłady zastosowań

Zakręcarka jest urządzeniem szeroko wykorzystywanym przez przemysł pakujący. Bardzo często wspomagają one proces pakowania, poprzez nasadzanie zamknięć i późniejsze dokręcanie ich. Dobrym tego przykładem jest przemysł kosmetyczny, który wykorzystuje różnego rodzaju zakręcane pojemniki, by zabezpieczyć dodatkowo swoje produkty.

Dużymi klientami dla producentów maszyn zakręcających jest szeroko rozumiany przemysł spożywczy, a zwłaszcza browarnictwo oraz rozlewnie wód, w których ich zadaniem jest zakręcanie butelek. Z kolei firmy produkujące żywność umieszczają w zakręcanych słoikach i pojemnikach przyprawy, przetwory oraz wiele różnych produktów. Z tego powodu zakręcarka jest bardzo często spotykana w linii produkcyjnej na terenie zakładu z branży spożywczej.

Zakręcarki są też wykorzystywane w przemyśle rolniczym. Dzięki nim różnego rodzaju szkodliwe substancje są zabezpieczone we wnętrzu szczelnego zbiornika w taki sposób, że nie grozi im wyciek lub uzyskanie do nich łatwego dostępu np. przez dziecko. Dodatkowo zakręcarka wyręcza ludzi przy pracy w szkodliwych warunkach, dzięki czemu operatorzy nie mają kontaktu z toksycznymi substancjami, które mogłyby być szkodliwe dla ich zdrowia.

Kolejną gałęzią przemysłu, w której zastosowanie znajduje zakręcarka, jest oczywiście farmacja. Firmy farmaceutyczne wykorzystują bardzo wiele różnego rodzaju zakręcanych pojemników i słoików, które mają chronić środki medyczne aż do momentu dotarcia do pacjenta. Dzięki możliwości precyzyjnej kontroli procesu zakręcania, firmy farmaceutyczne mogą mieć pewność, że produkty opuszczające ich linie produkcyjne są właściwie zabezpieczone i całkowicie szczelne.

Maszyny do zakręcania opakowań – podsumowanie

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu wiesz już, czym jest zakręcarka i na jakiej działa zasadzie. Urządzenia tego typu mogą występować zarówno w wersji w pełni automatycznej z układem podawania nakrętek, jak i półautomatycznej, w której to operator umieszcza zamknięcia na kolejnych opakowaniach, które maszyna jedynie zakręca, tworząc w ten sposób szczelny pojemnik.

Tym, co odróżnia różne rodzaje tych urządzeń od siebie, jest oprzyrządowanie zakręcarki. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest maszyna wyposażona w specjalną głowicę, która dokręca zamknięcia opakowań poprzez ich złapanie i przeniesienie na nie momentu obrotowego. Drugim popularnym rodzajem urządzenia jest zakręcarka wrzecionowa, która dokręca zamknięcia za pomocą specjalnych, napędzanych krążków.

Jeżeli rozważasz aktualnie zakup maszyny zakręcającej do swojego zakładu, to zapraszamy Cię do skontaktowania się z firmą Unilogo za pomocą formularza kontaktowego, który możesz znaleźć na naszej stronie. Zapewniamy, że nasz zespół doświadczonych inżynierów dołoży wszelkich starań, by opracować i przedstawić rozwiązanie idealne dla Twojej firmy.