Rozwinięciem powszechnie wykorzystywanych obecnie metod Lean jest system Agile. Jest to metoda organizacji produkcji, skierowana głównie do firm nastawionych na wytwarzanie jednostkowe lub małoseryjne.

Spis treści:

Na czym polega metoda Agile?

Głównym założeniem Agile jest podejście do produkcji w sposób procesowy, umożliwiający natychmiastowe dopasowanie jej do zmieniających się wymagań klienta i realiów rynku. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu kontroli nad kosztami produkcji oraz nad jakością oferowanych produktów. Często Agile określa się jako ewolucję Lean Manufacturing, która w większym stopniu stawia na elastyczność produkcji.

Obecnie filozofia Lean jest powszechnie znana i stosowana. Zdecydowanie mniej spopularyzowana jest produkcja Agile. Słowo „agile” tłumaczy się na język polski jako „zwinny”. Bardzo dobrze oddaje ono charakter tej koncepcji. Zakłada ona, podobnie jak Lean, minimalizację marnotrawstwa, ale dodatkowo kładzie nacisk na jak najlepsze i najszybsze dopasowanie produkcji do zmieniających się oczekiwań klienta oraz na wykorzystywanie pojawiających się na rynku okazji.

Firma, która chce reprezentować podejście zwinne do produkcji, powinna przede wszystkim być zawsze gotowa do reagowania na szanse, które pojawiają się w jej otoczeniu. Ale nie tylko. Ważna jest również zdolność do adaptacji pod wpływem różnego rodzaju zagrożeń i niestabilności na rynku.

Zwinne przedsiębiorstwa są nieustannie gotowe na zmiany. Wykorzystują do tego m.in. nowoczesne maszyny, takie jak linia Cosmoline 40 od Unilogo, które umożliwiają szybką zmianę formatu produkcji. Dlatego właśnie metoda Agile, to nic innego jak zdolność danej firmy do przeprowadzenia szybkich zmian, które przyniosą wymierne efekty w zakresie realizowanych przez nią procesów i operacji produkcyjnych. Możemy wyróżnić najważniejsze zasady Agile:

 • szybka reakcja na zmiany i niepewności na rynku,
 • koncentracja na budowaniu kluczowych kompetencji,
 • dostarczanie wyrobów ściśle dopasowanych do potrzeb i oczekiwań klientów,
 • łączenie różnych technologii,
 • integracja zewnętrzna i wewnętrzna firmy,
 • ukierunkowanie na usatysfakcjonowanie klienta,
 • samoorganizacja zespołów pracowniczych.

Metoda Agile – zasady

Wiele metod, które wykorzystuje Agile, jest stosowanych już od kilkudziesięciu lat. Jednak za początek zwinnego podejścia do produkcji uznaje się tak naprawdę rok 2001, w którym grupa programistów opracowała tzw. Manifest Agile. Mimo że odnosi się on stricte do oprogramowania, to jego założenia można odnieść do różnych dziedzin wytwarzania.

Podstawowe wartości Agile zgodnie z manifestem:

 • ludzie i interakcje są ważniejsi od procesów i narzędzi,
 • przygotowanie działającego oprogramowania ważniejsze od szczegółowej dokumentacji,
 • współpraca z klientem ważniejsza niż negocjowanie umów,
 • reagowanie na zmiany ważniejsze niż realizowanie założonego planu.

Założenia manifestu w wyraźny sposób pokazują, że o wiele ważniejsze są elementy umieszczone po lewej stronie haseł (np. ludzie, klient) niż po prawej (dokumentacja, umowy). Dzięki temu możliwe jest uelastycznienie procesu produkcyjnego i skupienie się na oczekiwanym produkcie końcowym, zamiast na procesach prowadzących do jego uzyskania.

Wymienione wyżej założenia zostały również dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. W odniesieniu do nich, zasady Agile prezentują się następująco:

 • klient uczestniczy w procesie projektowania i wytwarzania,
 • celem nadrzędnym jest szybka odpowiedź na potrzeby klienta,
 • produkt ma zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta,
 • produkcja musi być gotowa do szybkiej rekonfiguracji.

Zasady te w sposób jasny podkreślają, że podejście zwinne to takie, w którym kładzie się nacisk na umiejętność szybkiego działania oraz reagowania na zmieniające się potrzeby klienta.

Produkcja Agile – jak ją wdrożyć?

Wdrożenie Agile w przedsiębiorstwie z pewnością nie należy do najłatwiejszych procesów. Wiąże się ono przede wszystkim ze zmianą podejścia do realizowania dotychczasowych obowiązków przez cały personel firmy. W trakcie tego procesu przedsiębiorstwo powinno się skupić na pięciu podstawowych zasadach.

Przede wszystkim kluczem do sukcesu we wprowadzeniu zasad Agile, jest dokładne zrozumienie tego, z czym one się wiążą przez całą organizację. Niezrozumienie podstaw tego systemu może wywołać rozczarowanie oraz dodatkowo spotęgować problemy, które z pewnością pojawią się w okresie przejściowym.

Często popełnianym przez firmy błędem jest zastosowanie półśrodków, czyli wprowadzanie tylko tych rozwiązań Agile, które można zaimplementować najłatwiej. Jest to oczywiście błąd, który obniża efektywność całej transformacji i może wywołać niezadowolenie w strukturach organizacji.

Aby produkcja Agile była możliwa, konieczne jest właściwe edukowanie i uświadamianie pracowników nt. nowego systemu, zanim jeszcze firma zacznie go wprowadzać. Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia oraz nastawienie na większą elastyczność może być dla nich na początku trudne. Zespoły muszą rozumieć przyczyny, które stoją za zmianami, ich zakres oraz być w nie stopniowo wdrażane.

Przed przystąpieniem do wdrażania filozofii Agile, konieczna jest również dogłębna analiza potrzeb, celów oraz możliwości firmy. Należy w niej wziąć pod uwagę charakterystykę danego rynku czy branży oraz aktualną kulturę pracy panującą w firmie. Podejście do analizy w sposób sumienny, uwzględniający zarówno zalety, jak i wady transformacji pozwoli na szybsze i łatwiejsze przejście przez trudny okres zmian.

Należy pamiętać też o tym, że wprowadzenie zasad Agile to tak naprawdę początek drogi. W zgodzie z elastycznym duchem podejścia zwinnego, zmiany w firmie będą zachodzić cały czas. Konieczne jest ciągłe analizowanie stopnia wykorzystania dostępnych narzędzi oraz szybkie reagowanie na pojawiające się problemy.

Metoda Agile. Podsumowanie

Reasumując, produkcja Agile to przede wszystkim ukierunkowanie starań przedsiębiorstwa, na zaspokojenie stale zmieniających się potrzeb klienta. Wysoka elastyczność to jeden z fundamentów tego sposobu podejścia do produkcji. Aby była ona możliwa do uzyskania, konieczne są istotne zmiany w hierarchii firmy, decentralizacja zarządzania oraz uformowanie się zespołów pracowników, które w sposób samodzielny potrafią zorganizować swoją pracę.

Aby wprowadzić zasady Agile w firmie produkcyjnej, konieczny może być zakup specjalnych maszyn, które za sprawą swojej uniwersalności oraz możliwości szybkiego dostosowania do nowego rodzaju produkcji, zapewnią Twojej organizacji elastyczność, tak ważną w przypadku Agile. Jeżeli poszukujesz tego rodzaju urządzeń, to zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą Unilogo. Za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie, możesz szybko skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci w wyborze najlepszego dla Ciebie i Twojej firmy rozwiązania.