Wysoka jakość jest podstawową cechą, która skłania konsumentów do zakupu danego produktu. Dlatego każda firma produkcyjna, niezależnie od branży, musi stale dążyć do jej podnoszenia. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest odpowiednia kontrola jakości wewnątrz zakładu

Spis treści:

Czym jest kontrola jakości?

Zanim przejdziemy do omówienia tego, czym tak w ogóle jest kontrola jakości oraz na czym polega zarządzanie jakością, wypada wyjaśnić, czym tak naprawdę jest jakość. W dużym uproszczeniu jakość odpowiada za zgodność produktu z założonymi na początku procesu wytwarzania przez producenta cechami.

Aby osiągnięcie odpowiedniej jakości wyrobu końcowego było możliwe, konieczny jest nadzór nad materiałami, z których wykonywany jest produkt oraz kontrola całego procesu produkcji. Często jednak zarządzanie jakością surowców oraz linii produkcyjnej nie gwarantuje osiągnięcia wymaganej jakości produktu końcowego. Jakie zatem są sposoby na zapewnienie jakości gotowych wyrobów?

Konieczne do tego są odpowiednie procedury kontroli jakości stosowane zarówno w trakcie wytwarzania wyrobów, ale również podczas transportu, magazynowania, jak i dystrybucji. Najprostsze sposoby kontroli jakości w wytwarzaniu opierają się na samokontroli. Z kolei najbardziej skomplikowane na dogłębnej analizie parametrów wyrobu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Starsze podejście do zarządzania jakością zakładało, że kontrola jakości ma za zadanie jedynie eliminować produkty, których cechy odbiegają od przyjętej normy i w ten sposób uniemożliwiać wadliwym wyrobom docieranie do klientów końcowych. Współcześnie jednak kontrola jakości w wytwarzaniu wymaga od producentów dogłębnego zrozumienia procesu wytwarzania i wprowadzania w nim modyfikacji, których celem jest poprawiona jakość produktów, zapewnienie ciągłości w procesach kontroli jakości oraz wcześniejsze wykrywanie usterek w zgodzie z założeniami systemu TPM (Total Productive Maintenance).

Kontrola jakości w wytwarzaniu i jej rola

Standardy jakości wprowadzane są oczywiście głównie w celu zapewnienia jakości wyrobów końcowych. Przyczyniają się one również do zmniejszenia strat wynikających z wytwarzania wadliwych produktów, które zamiast trafiać do klientów, muszą zostać zutylizowane lub wykonane jeszcze raz w celu poprawy ich parametrów. Produkty tego rodzaju mogą pojawić się wskutek wielu rozmaitych zdarzeń, ponieważ należy pamiętać o tym, że każdy, nawet najprostszy proces wytwarzania obarczony jest ryzykiem błędu.

Wytwory wadliwe mogą powstawać zarówno w wyniku wystąpienia awarii maszyny, jak i przez popełniony przez obsługę linii błąd lub z powodu wadliwej partii surowców użytych do produkcji danego produktu. Sytuacji tego rodzaju nie da się rzecz jasna całkowicie wyeliminować i powinny być one niejako wliczone w koszty prowadzenia produkcji. Należy jednak określić kluczowe dla jakości produktu obszary wytwarzania i skupić na nich wysiłki mające na celu zapewnienie jakości  produktów.

Współczesna kontrola jakości, która bazuje na zaawansowanych systemach, służących do zarządzania produkcją, umożliwia monitorowanie i bieżącą analizę procesu produkcyjnego. To z kolei przekłada się nie tylko na wyższą jakość wyrobów, ale również pozwala na wcześniejsze wychwytywanie wszelkiego rodzaju błędów oraz usterek maszyn na linii produkcyjnej.

Umiejętne i przemyślane zarządzanie jakością daje producentowi pewność, że produkty, które są przez niego dostarczane klientom, są zgodne ze stawianymi przed nimi wymaganiami. To z kolei pozytywnie wpływa na wizerunek marki i zwiększa prawdopodobieństwo, że osoba zadowolona z produktu, sięgnie po inny wyrób danego producenta również w przyszłości.

Nowoczesna kontrola jakości w wytwarzaniu nie tylko eliminuje wadliwe produkty, ale również zapobiega ich powstawaniu. Dzięki temu w trakcie produkcji marnuje się mniejszą ilość surowców. Wcześniejsze wykrywanie awarii maszyn przekłada się z kolei na mniejszą ilość przestojów linii.

Jak zaplanować oraz wprowadzić kontrolę jakości?

Czasami firmy nie chcą wprowadzać kontroli jakości w obawie przed kosztami, które się z nią wiążą. Warto jednak pamiętać o tym, że niska jakość procesu produkcyjnego również generuje ogromne koszty. Związane są one ze stratami surowców, czasu oraz spadkiem zadowolenia klientów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia sprzedaży i dochodów firmy.

Na szczęście jednak coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące z wprowadzenia kontroli jakości w wytwarzaniu. Implementując ją w sposób przemyślany, można to rozwiązanie zbilansować w taki sposób, że pomoże ona nie tylko w podniesieniu jakości produkcji, ale również w realizacji celów biznesowych danej firmy.

Jak zatem zaplanować i wprowadzić kontrolę jakości na terenie zakładu? Pierwszym krokiem powinna być dokładna analiza obecnej sytuacji firmy w kontekście jakości. Należy zastanowić się, w jakim obszarze najczęściej występują problemy z jakością produktów oraz jakie do tej pory podejmowano kroki w celu ich zlikwidowania.

Mając etap analizy za sobą, można przystąpić do stworzenia odpowiedniej dokumentacji, która stanie się podstawą do wprowadzenia statystycznej kontroli jakości. Powinna ona zawierać przede wszystkim zdefiniowane standardy jakości dla każdego produktu. W dokumentacji muszą znaleźć się też informacje o metodzie kontroli jakości, liczbie testowanych partii, szkoleniu pracowników oraz systemie zgłaszania błędów, oraz wad.

Ostatnim krokiem jest opracowanie procedur kontroli jakości, które określą jednoznacznie scenariusze postępowania w przypadku wykrycia wad produktów. Muszą w nich być informacje nt. tego, czy po wykryciu wad produkcja zostaje wstrzymana, czy odrzucona zostaje cała partia produktów, czy tylko wadliwe sztuki itd.

Kontrola jakości – kilka słów na koniec

Kontrola jakości w wytwarzaniu jest niezwykle istotną częścią całego procesu wytwarzania. Dzięki jej odpowiedniej i przemyślanej implementacji można doprowadzić do znacznej redukcji kosztów produkcji, przy jednoczesnym podniesieniu standardów jakości produktu. Przed wprowadzeniem kontroli jakości w firmie należy podjąć kroki, takie jak np. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz opracowanie procedur, mających określić scenariusze postępowania na wypadek wystąpienia błędu lub wykrycia wadliwego produktu.

W zapewnieniu jakości produktów niezwykle pomocne mogą okazać się nowoczesne maszyny, które umożliwią produkcję wyrobów na najwyższym poziomie. Jeżeli planujesz poszerzyć swój park maszyn produkcyjnych lub chcesz zmodernizować jedno z posiadanych urządzeń, to zapraszamy do kontaktu z firmą Unilogo za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.unilogo.com.pl, na której znajdziesz przykłady naszych realizacji.